Nästa artikel

  • Ett exempel på bildstöd ur boken Bättre samspel med socialt bildstöd. Copyright: Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2020 www.symbolbruket.se

  • Eva-Lotta Heide är logoped, föreläsare och fortbildare.

Premium Barn med autism kan ha svårt att turas om vid lek, dela uppmärksamheten och begripa andras intentioner. Logopeden Eva-Lotta Heide har skrivit en bok som ska hjälpa pedagoger att genom enkla visuella verktyg förbättra barnens förståelse för oskrivna samtals- och samspelsregler. Special Nest har intervjuat henne.

Oscar i årskurs fem hamnade ofta i konflikter med klasskompisarna. Upprinnelsen var att Oscar ibland kunde fälla otrevliga kommenterar som gjorde kompisarna ledsna eller arga – till exempel säga att någon har en ful mössa eller är dålig på fotboll. Det resulterade inte bara i att kompisarna replikerade med något taskigt och att gräl uppstod, utan även att de började undvika Oscar – som inte riktigt förstod att de första kommentarerna som han hade fällt upplevdes som negativa.

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons