Nästa artikel

  • Från vänster: Susanne Ivarsson Borg, Ingela Ulvestig, Eva Helin Henriksson, Annika Norlin och Carina Persson har skrivit en bok om specialpedagogik i praktiken.

Premium Hur kan lärare använda sig av ett specialpedagogiskt perspektiv för att tillgängliggöra undervisningen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Special Nest ställde frågan till specialläraren Eva Helin Henriksson, en av författarna till den nya boken "Specialpedagogik i praktiken – stöd och inspiration för lärare".

Boken Specialpedagogik i praktiken – stöd och inspiration för lärare belyser vikten av att lärare tar hjälp av ett specialpedagogiskt förhållningssätt i undervisningen. – Det är viktigt att som lärare vara intresserad av sina elever och kunna skapa en relation med varje elev så att hen upplever sig sedd, säger specialläraren Eva Helin Henriksson. Det kan till exempel göras genom att uppmuntra elevens styrkor och intressen, bekräfta varje elev med ett leende eller en hand på

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons