Nästa artikel

  • Ulrika Aspeflo arbetar som specialpedagog på en F-6-skola, föreläser om npf för skolor runt om i landet och medverkar även i Utbildningsradions Npf-podden.

Premium Hur gör man en bra kartläggning av en elevs svårigheter i skolan? Special Nest har ställt frågan till logopeden Ulrika Aspeflo. Hon har många års erfarenheter av att arbeta med barn som har neuropsykiatriska diagnoser och är även upphovsmakare till kartläggningsmaterialet "Skola – Elev – Plan", vars syfte är att förbättra skolsituationen för eleven. ”I en kartläggning är det viktigt att inte bara fokusera på eleven utan också på miljön omkring denne", säger hon.

Om en elev upplever svårigheter i skolan – till exempel i form av bristande måluppfyllelse eller långvarig frånvaro – kan personalen som finns runt eleven använda sig av olika typer av kartläggningar. – För att insatserna man ger ska vara effektiva är det viktigt att veta saker och inte bara gissa. Ibland vet man inte tillräckligt om eleven för att kunna anpassa undervisningen på bästa sätt och då kan man behöva träffa eleven och ta reda på intressen, förmågor och färdi

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons