Nästa artikel

  • Ebba Almsenius och Ulrika Aspeflo är båda logopeder som har arbetat mycket med barn med npf och brinner för bättre undervisning med hjälp av visuella stöd.

  • Checklistor och bildstöd erbjuder struktur som kan hjälpa barn med npf och barn med en språklig sårbarhet.

  • Nya boken ”I Relation till Lärande” innehåller många praktiska råd och kommunikationsstöd för pedagoger och lärare.

Premium I en ny bok erbjuder UIrika Aspeflo och Ebba Almsenius praktiska redskap för lärare och specialpedagoger i undervisningen av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Författarna, som båda är välkända logopeder, delar i boken med sig av konkreta tips, visuella stöd och användbara checklistor. Special Nest har intervjuat dem.

Ulrika Aspeflo har över 30 års erfarenhet av arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De senaste åren har hon jobbat som specialpedagog och föreläst runt om i Sverige. Ebba Almsenius är känd genom sin medverkan i tv-kanalen UR där hon har visat nyttan av visuella stöd. Hon är också handledare i ett resursteam för grundskolor och grundsärskolor. Båda är även logopeder och tillsammans har de skrivit boken I Relation till Lärande. – Den största utmaningen i

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons