Nästa artikel

”Barn behöver förstå på egen hand, ta egna beslut och ha en inre drivkraft för att lära. Först då har vi lyckats med inlärningen”, menar Ulrika Aspeflo, leg. logoped.

Ulrika Aspeflo har under många år arbetat med förskolebarn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Hon har stått fast vid sina åsikter om barns sätt att lära trots ett flöde av metoder på marknaden, och hon har en stark övertygelse om att alla barn kan lära oavsett funktionsnedsättning eller inte.

– Jag tror att en av grundpelarna för inlärning är imitation genom att man följer barnets initiativ och intressen. Att pedagogen är lyhörd, härmar och speglar barnet gör att barnet får motivation och lust att imitera. När mötet sker har man världens chans att lägga till något som barnet nappar på och då lär sig barnet. Barn utan en diagnos inom autismspektrum lär sig på det sättet, så varför inte göra på samma sätt med alla barn, diagnos eller inte.

Ulrika Aspeflo menar att målet måste vara att barnet lär sig att förstå på egen hand, tar egna beslut och hittar den inre drivkraften. Enligt läroplanen är en av förskolans viktigaste uppgifter är att uppmuntra och stärka barns kommunikation.

– Det är viktigt att vi tänker på att alla barn i förskolan behöver utveckla sin kommunikation och att vi förstärker kommunikationen direkt genom visuella stöd. Vänta inte, för in bildstöd till alla barn som inte pratar. Då förstår barnet, och barnet slipper hamna i problemskapande situationer.

 

Vet för lite om autism
Ulrika Aspeflo säger att vi vet relativt lite om vår hjärna och autism idag.

– Vi är för dåliga på att urskilja barnen och vi vet för lite om de bakomliggande svårigheterna till det vi ser och kallar autism idag. Hade vi varit bättre på det hade vi också varit bättre på att skräddarsy vad som är exakt rätt för varje barns inlärning. Det handlar ju om att identifiera vad som är problemen för individen och sedan sätta in rätt stöd, och därför kan det inte bara finnas en metod.

I Sverige är det idag vanligt att man som förälder till ett förskolebarn med en autismdiagnos erbjuds TBA, intensiv beteendeträning, till sitt barn. En metod som inte är den bästa att tillämpa på alla problemområden, enligt Ulrika, som menar att TBA ger bäst effekt på barn med relativt goda förmågor och att alla barn med autism inte har det.

– Det är knepigt när en habiliteringskår i ett land går ut så enhälligt med en metod att arbeta efter. Som förälder blir du satt i en svår sits. Föräldrar till ett barn som precis diagnostiserats med autism behöver få så mycket information om olika metoder, stöd och dess resultat som det bara är möjligt. Inte bara serveras en metod för att den anammats av professionen.

 

Risk med att bara se beteendet
Ulrika Aspeflo återkommer flera gånger i intervjun till att arbetet med människors utveckling är svårt och komplext. Det ska inte förenklas. Läser man på Stockholms autismforums hemsida idag så finns det förslag om olika metoder. Jag lyfter upp frågan om evidens och forskning bakom de metoderna och påtalar att evidens finns för TBA-metoden.

– Det finns mycket som är evidensbaserat och man behöver inte gilla det ändå, säger Ulrika Aspeflo. Jag ifrågasätter inte att ett barn som får intensiv träning i vissa färdigheter utvecklas inom just det. Det jag hela tiden har haft invändningar emot är förklaringsmodellen och tolkningen av barnets beteende och sättet man arbetar med att undervisa barnet.

Risken finns att det blir för mycket enskilt arbete för barnet, att man arbetar för mycket med lydnad och att det är den vuxne som styr, menar Ulrika. Det är inte ett mål i förskolans läroplan att bli lydig och följsam. Det är ett mål att bli självständig, att förstå på egen hand och att ta egna beslut utifrån en inre drivkraft. Och det är ett mål att samverka i grupp.

– Viktiga färdigheter för barn med autism i förskoleålder är att kunna sortera och göra jämförelser mellan olika saker. De behöver lära sig att kunna följa olika slags instruktioner, börja få en känsla för orsak-verkan och uppleva delad uppmärksamhet med andra. Det är också helt avgörande att komma igång med kommunikationen på olika sätt för att på så sätt sedan kunna undervisa barnet kring olika sociala färdigheter. Att undervisa handlar om att ”visa under” och det är så jag vill arbeta, säger Ulrika. Jag vill ge barnet möjlighet att se, förstå och lära sig.

Kategorier: 
Metoder
Annons