Nästa artikel

  • "Bilder är till stor nytta för att informera och förbereda, och där har vi kommit allra längst. Men det gäller att fortsätta ett steg till", säger specialläraren Ulrika Aspeflo.

  • "Med bilder avlastas även arbetsminnet, vilket inte minst är behövligt hos elever med npf", säger Ulrika Aspeflo.

Premium Användandet av bildstöd i undervisningen är något som gynnar alla, inte bara elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Detta berättar logopeden och specialpedagogen Ulrika Aspeflo i en intervju med Special Nest. Hon menar att skolorna skulle kunna använda bildstöd i mycket högre utsträckning än vad som är fallet idag.

De flesta skolor är igång med att tydligt visa scheman och vad eleverna ska arbeta med på lektionen med hjälp av bildstöd, men många använder sedan inte bildstöd alls gällande innehållet för de olika ämnena. – Att synliggöra begrepp genom bildstöd har inte gjorts tillräckligt, och där finns hur stora möjligheter som helst, säger Ulrika Aspeflo. När Ulrika Aspeflo arbetade hemma några dagar förra sommaren ville hon göra något som skolan skulle ha nytta av mer långsiktigt

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons