Nästa artikel

  • Hilda Hanson föreläser för pedagoger om hur de kan göra för att anpassa sin undervisning för elever med autismspektrumdiagnos.

  • "För mig beror inlärningen mycket på förutsättningarna, och det bottnar ofta i hur läraren anpassar lektionen", säger Hilda Hanson.

  • Ritprat kan underlätta för elever med autism, berättar Hilda Hanson.

  • "Utnyttja whiteboarden så mycket som möjligt, annars hänger den ju där i onödan", säger Hilda Hanson som i texten tipsar om hur lärare kan använda SMART Board.

Premium Hennes uppväxt kantades av svårigheter och brist på förståelse – och i 4-6-årsåldern fick hon diagnoserna högfungerande autism och språkstörning. Idag föreläser Hilda Hanson för skolpersonal om hur undervisningen kan förtydligas och förbättras för elever inom autismspektrat.

Som barn fick Hilda Hanson ofta stora utbrott när hon utsattes för förändringar eller sociala svårigheter. Hon hade svårt att förstå andra och andra henne. – Jag hade även språkliga svårigheter kring att förstå ordens betydelse och att använda dem i rätt sammanhang, så detta var en stor anledning till mina utbrott, säger Hilda Hanson. Hennes föräldrar märkte tidigt att hon inte var som andra barn och när hon gick på en vanlig förskola insåg personalen snabbt att hon beh

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons