Nästa artikel

  • "Vi vuxna måste göra vad vi kan för att stötta eleverna att må bra så att de kan tillgodogöra sig utbildningen", säger skolkuratorn Hilda Johnsson.

Premium Eleverna behöver må bra för att kunna prestera bra – och därför bör skolan ge eleverna verktyg för att kunna förstå och hantera sina känslor. Det menar skolkuratorn Hilda Johnsson som i boken "Skolkurator 2.0 – må bra, prestera bra" berättar om sin metod för ett hälsofrämjande arbete i klassrummen. "Att prata om psykisk hälsa i klassrummen gör att vi kan fånga upp elever som inte aktivt söker upp skolkuratorn", säger hon till Special Nest.

– Om eleverna mår bra kan de prestera bra. Det stjäl inte tid från undervisningen att ta upp psykosociala frågor i klassrummet, utan det går hand i hand. Tillsammans kan elevhälsan och lärarna göra massor för de har både psykosocial kompetens och pedagogisk kompetens och de två världarna kan mötas, säger Hilda Johnsson. När Hilda Johnsson arbetade som kurator på Vikingstad skola i Linköping mellan 2015 och 2019 hade hon först en deltidstjänst med ansvar för nästan 1000 ele

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons