Nästa artikel

  • Marie-Louise Fritzén och Alexandra Granat vid DHB Västra har nyligen avslutat det treåriga projektet Bildstöd i föreningsliv.

  • Ett exempel på en samtalskarta framtagen i samband med projektet Bildstöd i föreningsliv.

Premium Det är ingen nyhet att bildstöd kan underlätta för personer med npf att både tillgodogöra sig och förmedla information. Special Nest berättar om ett nyss avslutat och Arvsfondenfinansierat projekt vars mål är att göra det enkelt för föreningar att använda bildstöd – så att verksamheterna kan bli tillgängliga för alla.

Den breda allmänheten kanske inte tänker på det, men faktum är att bildstöd finns överallt för att underlätta navigation i samhället och göra det enklare att utföra aktiviteter. Det kan röra sig om skyltar i trafikmiljön, illustrationer i instruktionsböcker, symboler i mobilen eller bilder på glassarna vid kiosken. Trots att alla gynnas av bildstöd – inte minst personer med npf – finns på sina håll en uppfattning om att alternativ kompletterande kommunikation (AKK) inte är

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons