Nästa artikel

  • Amanda Nyberg är logoped och projektledare för Bildsamt. Parallellt med projektet skriver hon en avhandling om förebyggande insatser mot våld för barn i särskola, med beräknad disputation 2021.

  • Det här är ett exempel på hur de framtagna bildstöden ser ut.

Premium Det är svårt att prata om jobbiga händelser. Ännu svårare är det för personer med kognitiva och kommunikativa funktionsnedsättningar. Med hjälp av bilder ska projektet Bildsamt göra det lättare för en utsatt grupp att prata om våld.

Siffrorna är dystra: när det gäller utsatthet för våld är unga med npf överrepresenterade. De kan ha svårt att berätta och bli förstådda, men också svårt att bli trodda. Förhör och undersökningar blir sällan anpassade efter särskilda behov. Forskning från Barnrättscentrum vid Stockholms universitet visar dessutom att färre fall leder till fällande dom när brottsoffret har npf. Projektet Bildsamt ska göra det enklare att prata om våld för personer med kognitiva och kommu

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons