Nästa artikel

  • När Plugga med bilder går i mål år 2022 ska materialet vara tillgängligt gratis eller till en låg kostnad för lärare och föräldrar. I september 2019 skedde startskottet.

  • Helena Borges är beteendevetare och projektledare på Dyslexiförbundet tillika en av initiativtagarna till det nya treåriga projektet Plugga med bilder.

Premium Många barn med dyslexi misslyckas tidigt i skolan innan stödet sätts in – och då kan det bli svårt att komma ikapp. Det nya projektet "Plugga med bilder" ska utveckla bildbaserade inlärningsverktyg som ska ge barnen chansen att lyckas direkt med den tidiga språkundervisningen. "Forskning visar att barn med dyslexi verkar ha lättare med bilder, denna feedback har vi också fått från många pedagoger", säger projektledaren Helena Borges till Special Nest.

– Jag har själv dyslexi och fick ett barn med dyslexi. Jag blev ledsen över hur min son tilläts att misslyckas i skolan. Jag blev förvånad över hur svårt det fortfarande är i skolan för personer med dyslexi. Det säger Helena Borges, som är beteendevetare och projektledare på Dyslexiförbundet. Hon är en av initiativtagarna till det nya treåriga projektet Plugga med bilder som ska göra skolans tidiga språkundervisning mer dyslexivänlig. Ungefär 5–8 procent av befolkningen ha

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons