Nästa artikel

Det krävs genomgripande förändringar i attityder, kunskap och lagstiftning om barnkonventionen ska förverkligas för barn med funktionsnedsättning. Det skriver Barnombudsmannen i sin nya rapport.

Barnombudsmannen har i årets fördjupningsarbete fokuserat på unga med funktionsnedsättning. I mötet med 97 barn och unga har de tagit reda på vad samhället behöver göra för att dessa barn och unga ska få det bättre. Slutsatsen är att det krävs genomgripande förändringar i attityder, kunskap och lagstiftning om barnkonventionen ska förverkligas för barn med funktionsnedsättning. I grunden handlar det om att barn med funktionsnedsättning har samma rätt till en egen identitet, till utveckling och till skydd som alla andra barn.

Barnombudsmannens förslag till förbättring:

Rätten till identitet
• Tydliggör barns rättigheter i nationell strategi för funktionshinderspolitiken
• Utred hur barns rätt till information och delaktighet kan stärkas i lagstiftningen
• Skärp kompetenskraven för professionella som arbetar med barn
• Informera barn om sina rättigheter och ge Barnombudsmannen rätt att driva enskilda ärenden

Rätten till utveckling
• Följ upp kunskapsresultat och möt barn med förväntningar
• Förbjud skolor att neka barn plats på grund av funktionsnedsättning
• Analys och åtgärder mot obefogade skillnader mellan flickor och pojkar i diagnostisering och stöd
• Stärkt stöd till barnens föräldrar: samordnare och utbildning

Rätten till skydd
• Den nationella strategin för funktionshinderspolitiken och strategin mot mäns våld mot kvinnor måste uppmärksamma barn med funktionsnedsättnings utsatthet för våld i nära relation
• Elevhälsa tillgänglig på barnens villkor
• Barn med funktionsnedsättning ska inte ha sämre skydd än andra barn mot kränkningar i skolan
• Inför tydligt förbud i skollagen mot allt våld
• Förbjud isolering av barn i samhällsvården

Läs mer eller ladda ner rapporten här

Kategorier: 
Lagstöd
Annons