Nästa artikel

Premium Kraven på självstudier och egen planering ökar på de flesta gymnasieprogram jämfört med grundskolan. Elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som ska välja gymnasieprogram rekommenderas att besöka skolan under en eller två dagar innan de gör sitt slutgiltiga val.

I takt med den digitala utvecklingen har elever med särskilda behov av stöd i undervisningen fått det enklare. Talsyntes vid lästräning är exempelvis ett ovärderligt stöd för elever med dyslexi och används mer eller mindre på alla skolor. För elever med NPF behövs det i regel mer än enbart hjälpmedel. I kombination med att gymnasieskolan ställer högre krav på självständighet, studieteknik och egen planering kan gymnasieövergången innebära svårigheter att ta till sig under

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons