Nästa artikel

Specialpedagogisk kompetens är en bristvara i gymnasieskolan. Det går närmare 400 elever på varje anställd specialpedagog eller speciallärare.

Specialpedagogisk kompetens är en bristvara i gymnasieskolan. Det går närmare 400 elever på varje anställd specialpedagog eller speciallärare. I grundskolan är motsvarande siffra bara knappt 150.

Nära var tredje gymnasieskola står utan en anställd specialpedagog. Det visar statistik som Tidningen Gymnasiet och Specialpedagogik tagit fram ur Skolverkets lärarregister. Allra glesast är det bland de fristående gymnasieskolorna: där saknar så många som 43 procent en anställd specialpedagog. I genomsnitt har varje specialpedagog eller speciallärare ansvar för 386 elever i gymnasiet, motsvarande siffra för grundskolan är 144.

Skollagen kräver inte att skolan ska ha en specialpedagog anställd. Däremot ska den ha tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens.

 

Några siffror från undersökningen

29% av alla gymnasieskolor saknar speciallärare eller specialpedagog.

15% av de kommunala gymnasieskolorna saknar speciallärare eller specialpedagog.

43% av de fristående gymnasieskolorna saknar speciallärare eller specialpedagog.

 

Läs mer på Specialpedagogik

Annons