Nästa artikel

”För att skolan ska kunna stödja elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar krävs inte bara kunskap och kompetens hos vissa, utan också en bred kompetens”, står det att läsa i Miljöpartiets förslag om ett nytt skolutvecklingsprogram – Specialpedagogik för alla.

Idag lämnar flera elever årskurs 9 utan att ha behörighet till gymnasiets nationella program. Samtidigt visar också svensk grundskola att det största dokumenterade stödet ges först i årskurs 9. Det här är något som samarbetsregeringen med Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill ändra på genom tidiga insatser i skolan enligt deras skolprogram. Nu kommer också Miljöpartiet med ett förslag om ytterligare satsningar på Specialpedagogik i skolan genom Specialpedagogik för alla. Ett förslag som läraren Helmina Pallhed har fått tycka till om.

Helmina Pallhed är lärare, men inte miljöpartist. Hon blev kontaktad via hennes fackförbund för att hon som lärare skulle tänka och tycka om förslaget.

– Jag har jobbat som lärare i 16 år och är legitimerad för lågstadiet 1-3. Jag tycker förslaget är mycket spännande. Vi behöver få mer stöttning på alla plan, det behövs fler lärare och fler specialpedagoger till skolan. Det här är en del av många satsningar som behövs för att höja skolan och elevernas resultat, säger hon.

 

Fler ska ges kompetensen
Förslaget har Matematiklyftet och Läslyftet som förebild, och tanken är att skolan i allmänhet ska bli bättre på att ha en bredare kompetens att möta alla elever oavsett behov.

– Det finns ett enormt engagemang hos lärare. De lärare som jag arbetar med lyckas bra bara genom sin grundinställning till hur man bemöter barn. Men samtidigt kvarstår frågorna. Hur ska man göra? Anpassningar på gruppnivå? Vi behöver kunskap om tydligare strukturer och om hur man gör anpassningar och vilka stöd och hjälpmedel som finns att tillgå, säger Helmina Pallhed.

Enligt Skolverkets senaste statistik går det idag 112 elever per speciallärare/-pedagog i Sverige. Miljöpartiet vill att fler lärare ska ges möjlighet att få en grundläggande kompetens i specialpedagogik samtidigt som antalet specialpedagoger och speciallärare måste öka i skolan.

– Jag tror spontant att det här kommer att tas emot olika av lärare. Några välkomnar det och andra tycker att de har så mycket att göra ändå. Men jag tror att all personal i skolan behöver en bredare kompetens. Hela arbetslaget, matsalens personal, vaktmästaren. Alla behöver veta hur man möter barnet med det speciella behovet. Jag tror att det här förslaget skulle kunna vara ett lyft för hela skolan, säger Helmina Pallhed

 

Än så länge bara ett förslag
I dagsläget finns ingen tidsplan för regeringen eftersom att det är ett förslag från Miljöpartiet och inte ett regeringsutspel.

– Däremot har regeringen sedan Miljöpartiet presenterade förslaget gett Skolverket ett förberedande uppdrag inom ramen för nationella skolutvecklingsprogrammet, och vi kommer att få anledning till att återkomma mer om detta framöver, säger Hannes Mård, pressekreterare i samhällsteamet på Miljöpartiets riksdagskansli

Annons