Nästa artikel

Mellan 30 000 och 50 000 lärare ska utbildas för att undervisa elever i behov av specialpedagogiskt stöd i en satsning som regeringen beslutat att Skolverket ska genomföra. 100 miljoner kronor är avsatta för satsningen.

Special Nest har tidigare skrivit om Miljöpartiets förslag att utbilda fler lärare i specialpedagogik. Förslaget har nu omsatts till verklighet.

Regeringen satsar på specialpedagogiskt stöd genom att låta Skolverket utbilda mellan 30 000 och 50 000 lärare. 100 miljoner kronor är avsatt för satsningen under nästa år. Pengarna ska bland annat täcka kostnaden för vikarier för handledarna och lärarna som deltar i utbildningen. Det rapporterar Sveriges Radio.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) tror att det som kallas specialpedagoglyftet kommer att höja kvaliteten på undervisningen för många elever.

– Ja, vi vet från de bästa skolsystemen i världen att de både har fler speciallärare och specialpedagoger, men också att man har mer specialpedagogiska verktyg hos varje lärare och det har vi saknat i lärarutbildningen i Sverige, säger han till SR.

Tanken är att utbildade speciallärare och specialpedagoger ska handleda andra lärare. Skolverkets uppgift är att utbilda handledarna och skapa en webbplats med aktuell forskning, stöd och tips under fyra år.
– Det är inte minst viktigt nu när vi tar emot många barn som kommer direkt från krig och flykt och då vet vi att förmågan, möjligheten och tekniken att individualisera är avgörande för att nå alla barn. Det handlar också om barn som kanske kommer till skolan med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som idag ofta har svårt att få det hjälp och stöd man behöver för att nå resultat, säger Gustav Fridolin.

Annons