Nästa artikel

Premium Ett specialpedagogiskt lyft för alla lärare är på gång även om det är oklart om starten kan ske till höstterminen som planerat. Behovet av fortbildning beror på att lärarutbildningarna länge haft för lite fokus på undervisning av barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Under fyra år ska lärare få möjlighet att utbildas i specialpedagogik. Behovet att bättre undervisa elever i behov av specialpedagogiskt stöd anses vara stort och till och med öka framöver. Den av regeringen aviserade satsningen på kompetenshöjning är synnerligen efterlängtad, menar Henrik Carlsson, undervisningsråd på Skolverket. – Ett mycket positivt besked. Det är en välbehövlig och en häftig satsning. Speciellt för elever med behov av särskilt stöd. Skolverket  är h

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons