Nästa artikel

  • "En tydlig bild av den språkliga nivån hos barnet är viktig för att ge rätt insatser", säger Emilia Carlsson.

Premium En färsk studie om språk och autism visar att barn med autism har svårare för muntligt återberättande än barn utan diagnos, men också att de har svårare med läsförståelsen. Special Nest har intervjuat forskaren Emilia Carlsson.

Emilia Carlsson är logoped och forskare på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs Universitet och knuten till Gillbergcentrum. Hon har just lagt fram sin avhandling Aspects of Communication, Language, and Literacy in Autism - Child Abilities and Parent Perspectives. Studiens viktigaste resultat visar att barn med autism har stora svårigheter med muntligt återberättande och att hälften av barnen i studien har svårigheter både med avkodning av ord och läsförståelse. – Barn med autism har

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Forskning
Annons