Nästa artikel

"All personal i skolan behöver en grundkompetens inom npf. Hur dessa elever ska bemötas på olika nivåer i skolans system är en av de mest ställda frågor som vi får på Spsm. Därför gjorde vi npf-materialet. Vi hinner helt enkelt inte med att kompetensutveckla alla som har behov av det" Det säger de rådgivare som Special Nest pratat med.

– Vi har haft distansutbildningar om npf i över 10 år. När platserna släpps till dessa så är de fulltecknade direkt. Lite som när Håkan Hellström släpper biljetter, det finns ett stort intresse och behov hos pedagoger att fortbilda sig inom detta, säger Thomas Ahlstrand, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, Spsm.

Myndigheten insåg att de borde bredda utbudet för fortbildning. Nu har Specialpedagogiska skolmyndighetens studiepaket funnits tillgängligt några månader och intresset är mycket stort menar Lena Häägg, rådgivare i östra regionen, Agneta Hell från mellersta regionen och Thomas Ahlstrand från västra regionen ser många vinster med satsningen som de arbetat med intensivt i drygt två och ett halvt år.

Rådgivarna är eniga om att det behövs en grundkompetens kring npf i förskola, skola och gymnasiet i hela landet. Det är inom det området som Spsm får flest frågor via sin webbsida. Frågorna rör allt ifrån hur man ska organisera för elever på organisationsnivå till individnivå och förhoppningen är att det nya npf-materialet ska täcka upp de flesta frågor.

– Npf-materialet ska kunna användas övergripande för all personal i skolan. Även vaktmästare och matsalspersonal, säger Agneta Hell. Då kommer det troligtvis att ge mest och bäst effekt. Får hela skolans personal en gemensam värdegrund kring att möta alla utifrån sina förutsättningar och om man skapar en tillgänglig miljö så har man kommit en bit på väg. Det är också möjligt för vårdnadshavare att ta del av materialet eftersom det finns tillgängligt gratis på Spsms hemsida vilket möjliggör en gemensam plattform av kunskap.

 

Tar 20 timmar att gå igenom
Materialet är uppdelat i fem moment. Rekommendationen är att man använder det i ordningen från egen- och föräldraperspektiv, perception och kognition, pedagogiska strategier, problemskapande situationer och tillgänglig lärmiljö. Samtliga delar innehåller filmer, lästips och förslag på diskussionsfrågor.

– Det är viktigt att rektorn är med i processen när materialet ska användas, eftersom att det krävs en organisation för att personalen ska få tid att ta del av materialet. Vi beräknar att varje moment tar cirka fyra timmar, säger Lena Häägg. En person som håller i processen är också önskvärt, som leder samtalen och dokumenterar erfarenheter och reflektioner.

Rådgivarna menar att det kan finnas vissa risker med materialet men att vinsterna väger över. En del kan uppleva materialet mastigt, och därmed börja zappa runt i det.

– Då finns risken att det blir snuttifierat, säger Thomas Ahlstrand, att man inte låter det sjunka in och diskuterar på djupet i kollegiet.

Han menar att fortbildningen blir bristfällig om man inte planerar för hur man ska använda sig av materialet, och låter någon styra processen.

– Vinsterna är många, säger Lena Häägg. Personalen börjar tala samma språk, diskuterar tillsammans, börjar se att det är funktionsnedsättningen som ställer till det för eleven och att miljön runt omkring måste anpassas.

 

Ökat intresse kring npf
Förhoppningen är att det nya npf-materialet leder till att intresset kring specialpedagogik ökar och att det ställs anpassade krav på eleverna.

– Att lärare ska utveckla förståelse och kompetens kring de behov elever med npf har är en stor förhoppning, säger Thomas Ahlstrand.

Spsm kommer att erbjuda en fortsättning på grundmaterialet i form av en distansutbildning som riktar sig till personal inom elevhälsan och andra personer som redan har grundläggande kunskaper inom npf. När det startar är ännu inte klart, men Skolverket kommer snart ut med mer information kring när specialpedagogiska lyftet drar igång.

– Studiepaketet konkurrerar tidsmässigt med många andra material och fortbildningar på marknaden just nu. Men vi hoppas att detta material kan vara en naturlig del i det specialpedagogiska lyft som planeras, avslutar Thomas Ahlstrand.

Annons