Nästa artikel

Skolors frågor om stöd handlar dubbelt så ofta om pojkar som om flickor. Nu ska Specialpedagogiska myndigheten utreda varför.

År 2014 fick Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, 3 755 rådgivningsuppdrag från Sveriges skolor. Hälften av den, 1 827, rörde pojkar medan 970 uppdrag handlade om flickor. Resterande uppdrag berörde blandade grupper. Oproportioneligt, enligt SPSM.

– Vi vill studera snedfördelningen närmare. Vi kommer särskilt att titta på förfrågningar gällande elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, säger Charlotta Pettersson, nationell samordnare för forskning och utveckling på SPSM till Lärarnas Nyheter i juni 2015.

SPSM ska undersöka om beskrivningen av pojkars och flickors svårigheter varierar. De ska också utreda om rådgivarna själva lägger olika mycket tid på frågor beroende på vilket kön de handlar om. I undersökningen ska rektorer och specialpedagoger intervjuas. En av frågeställningarna är "betraktas flickors svårigheter oftare som en fråga för skolkurator än specialpedagog och är det isåfall rimligt?"

– Förhoppningsvis kommer det att leda till att skolor börjar jobba med stöd till flickor tidigare, säger Charlotta Pettersson.

Annons