Nästa artikel

  • "P-faktorn skulle kunna användas för att bättre förutsäga problem i framtiden och därmed möjliggöra förebyggande stöd och hjälp", säger Erik Pettersson.

Premium En individ som får höga poäng på en psykiatrisk skala får ofta höga poäng på andra sådana skalor. Detta framgår av en svensk studie där forskarna har visat att olika mått på psykisk ohälsa kan slås samman till ett enda index. Denna så kallade p-faktor skulle även kunna förutsäga ogynnsamma utfall i framtiden, såsom missbruksproblematik, suicidbeteende och brottslighet. Special Nest har intervjuat forskaren Erik Pettersson.

Såväl i Sverige som internationellt är diagnosmanualen DSM, en förkortning för Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, flitigt använd inom vården för att diagnostisera en rad psykiatriska tillstånd och sjukdomar, såsom adhd, autism, generaliserat ångestsyndrom, social fobi, bulimi och bipolär sjukdom. I diagnosmanualen kategoriseras, adresseras och beskrivs de olika diagnoserna var för sig, trots att det föreligger en betydande överlappning mellan tillstånden, det

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons