Nästa artikel

Snart löper tiden ut för de som vill ansöka om statsbidrag från Skolverket till en kompetensutvecklingsinsats inom specialpedagogik. Ansökan är öppen till den 19 augusti.

Syftet med insatsen, som pågår mellan 2016-2019, är att utveckla lärares specialpedagogiska kompetens för att på så sätt kunna möta elevers individuella behov, enligt Skolverket. Läs mer här.

Annons