Nästa artikel

Nu är det klart hur stor del av de tre miljarderna i Lärarlönelyftet som respektive kommun eller huvudman för en fristående skola kan få. Ungefär 60 000 lärares löner kan höjas med hjälp av bidraget.

– Lärarlönelyftet ger många lärare möjlighet till löneökning. Vi har en allvarlig lärarbrist i landet. Därför är vi positiva till alla insatser som kan få fler lärare att vilja stanna kvar i yrket, få fler att vilja bli lärare och dessutom locka tillbaka lärare till skolan, säger Joakim Feldt, avdelningschef på Skolverket i ett pressmeddelande.

Detta krävs för att få löneökning genom Lärarlönelyftet

Lärarlönelyftet ska gå till särskilt kvalificerade lärare. För att bli aktuell för Lärarlönelyftet ska en lärare ha uppfyllt minst ett av fyra kriterier.

  • Läraren ska ha tagit särskilt ansvar för att utveckla undervisningen genom kollegialt lärande i former som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
  • Läraren ska med stöd av formell utbildning på avancerad nivå utöver lärarexamen eller förskollärarexamen ha förbättrat undervisningens innehåll, metoder och arbetssätt.
  • Läraren ska ha tagit särskilt ansvar för att stödja lärar- eller förskollärarstudenter och kollegor som är nya i yrket eller ha tagit särskilt ansvar för att utveckla ämnen eller ämnesövergripande områden.
  • Läraren ska ha tagit särskilt ansvar för särskilt komplicerade undervisningssituationer.

Här är listan på vilka kommuner och huvudmän för friskolor som får bidraget.

 

Annons