Nästa artikel

  • Mathilda Fredriksson är politisk sekreterare på Sveriges förenade studentkårer (SFS) och har arbetet med en rapport om särskilt pedagogiskt stöd vid svenska lärosäten.

  • Heidi Wåxberg är specialpedagog, gymnasielärare och samordnare för pedagogiskt stöd på Chalmers tekniska högskola.

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Nu är det över 30 000 studenter på Sveriges lärosäten som har en diagnos, läs- och skrivsvårigheter och npf är bland de vanligaste diagnoserna. Det är lite av ett lotteri när en person med en funktionsnedsättning ska påbörja högre studier. Vilka stöd och anpassningar som erbjuds varierar kraftigt från lärosäte till lärosäte – och studenter med exempelvis autism, adhd och läs- eller skrivsvårigheter kan lätt hamna i kläm.

Bristande tillgänglighet kan vara diskriminering. Om du har en dokumenterad funktionsnedsättning kan du därför ansöka om pedagogiskt stöd så snart du har fått antagningsbeskedet. En samordnare på lärosätet handlägger och ger rekommendation om stöd, men vad som är möjligt att genomföra beslutas av läraren, institutionen eller examinatorn. – Problemet är att stödmöjligheterna varierar mellan olika lärosäten. Som student kan man inte i förväg veta vad man kan förvänta si

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons