Nästa artikel

  • Bokaktuella Anna Jälknäs och Heidi Wåxberg är samordnare av pedagogiskt stöd på Göteborgs universitet respektive Chalmers tekniska högskola.

  • Omslaget till boken.

Premium På landets lärosäten finns allt fler studenter med neuropsykiatriska diagnoser som adhd och autism, men tillgängligheten lämnar mycket att önska. Anna Jälknäs och Heidi Wåxberg är aktuella med en bok som ska ge ett lyft för lärmiljön på högskolor och universitet. De ger här tips till både studenter och högskolepedagoger.

Över 30 000 studenter har någon form av pedagogiskt stöd på landets högskolor och universitet. Den största enskilda gruppen är studenter med läs- och skrivsvårigheter, men studenter med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf) är en snabbt växande grupp. I fjol hade 10 706 studenter med npf någon form av stödresurs – det kan exempelvis handla om att få stöd från en mentor eller att kursexaminationer anpassas, men tillgången på stöd är ojämn, vilket Special Nest ha

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons