Nästa artikel

Vid Stockholms Universitet har man anställt mentorer åt studenter med NPF.

På Stockholms Universitet kan personer med neuropsykiatriska och/eller psykiska funktionsnedsättningar få en mentor.

Mentorns uppdrag handlar främst om att stödja studenten att planera och få struktur på sina studier så att han eller hon lättare kan nå sitt mål. Mentorn kan även behöva hjälpa till att konkretisera institutionens förväntningar och studieuppgifter samt stödja studenten att komma i gång med arbetsuppgifter.

Läs mer om vad det innebär att vara mentor vid Stockholms universitet.

Annons