Nästa artikel

  • "För många studenter är det en svår process att söka stöd eftersom man kanske inte fått stöd tidigare eller har fått sin diagnos sent i livet", säger Helene Setterberg.

  • ”Vi jobbar alltid med att öka tillgängligheten för att alla studenter ska kunna studera på lika villkor”, säger Helene Setterberg, samordnare på Stöd vid funktionsnedsättning på Malmö universitet.

Premium Malmö universitet arbetar med olika insatser för att studenter med funktionsnedsättning ska få tillräckligt med pedagogiskt stöd i samband med studierna. När universitet började med en informationsdag om stöd för tre år sedan kom nio personer – i år kom det 50. "Det är viktigt att fånga upp behoven tidigt", säger Helene Setterberg, samordnare på Stöd vid funktionsnedsättning på Malmö universitet, till Special Nest.

Inom Malmö universitets verksamhet Stöd vid funktionsnedsättning jobbar de på flera sätt för att öka tillgängligheten för studenter med funktionsnedsättning. Stödet kan vara allt från ledsagare och studieassistenter till förlängd tid vid examination och extra handledning av lärare.  – Många har problem med att hinna anteckna under föreläsningarna och då kan exempelvis ett anteckningsstöd beviljas. Det innebär att en annan student delar med sig av sina anteckningar mot

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Hjälpmedel
Annons