Nästa artikel

  • Matilda Ernkrans (S) är minister för högre utbildning och forskning.

  • Margareta Serder, vicedekan på Malmö universitet, tycker att det nya examensmålet är välformulerat.

  • Linda Petersson-Bloom på SPSM välkomnar det nya examensmålet men betonar vikten av kompetensutveckling inom npf för redan yrkesverksamma lärare.

Premium Från och med hösten 2021 gäller det nya examensmålet för lärarstudenter, vilket omfattar kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Special Nest har intervjuat S-ministern Matilda Ernkrans, Malmö universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten om förändringen som ska leda till bättre stöd för elever med npf.

– Vi vet att det är upp till fem procent av alla barn och unga som har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, det är en till två i varje klass. Därför är det oerhört viktigt att alla lärare och förskollärare får med sig de kunskaperna i sin utbildning så att de klarar sitt läraryrke och alla barn och unga får med sig den kunskap som de har rätt till.   Detta berättar Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning, för Special Nest under e

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons