Nästa artikel

  • "Kunskapskraven omfattar konkreta färdigheter som ska ha uppnåtts i en viss ålder, men det behövs en större flexibilitet för elever med autism mognar senare och är ojämna i sin utvecklingsprofil. Det kan slå hårt mot den här elevgruppen", säger specialpedagogen och doktoranden Linda Petersson.

  • Linda Petersson är utbildad förskollärare och specialpedagog med lång erfarenhet av arbete med elever med autismspektrumtillstånd (AST) inom grundskolan och grundsärskolan. Idag är hon rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten i Malmö och parallellt verksam som doktorand vid Malmö universitet.

Premium Elever med autism uppnår lägre måluppfyllelse i grundskolan än genomsnittselever, visar en studie gjord av doktoranden Linda Petersson. Detta kan bero på att de förmågor som betonas i kunskapskraven är för svåra för de här eleverna, men också på bristande stödinsatser och oklar organisation, berättar hon i en intervju med Special Nest.

”Det verkar vara lite som ett lotteri”, säger en av de intervjuade eleverna i studien och förtydligar att som elev kan man inte vara säker på att hamna på en skola eller i en klass där läraren förstår vad man behöver. Det här gjorde starkt intryck på Linda Petersson och repliken fick bli titel på hennes masteruppsats inom specialpedagogik: Det verkar vara lite som ett lotteri - en studie om skolsituationen i grundskolan för elever inom Autismspektrumtillstånd. – Formulering

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons