Nästa artikel

  • Omslaget till boken.

  • Diana Storvik är specialpedagog och gymnasielärare, hon driver också bloggen Specialpedagog på gymnasiet och är expert på sajten Elevhälsan.se.

  • Heidi Wåxberg är specialpedagog och jobbar som samordnare för pedagogiskt stöd på Chalmers tekniska högskola i Göteborg.

Premium Skolan ställer höga krav. För eleverna som hamnar i kläm har resurskrävande stöd och anpassningar på individnivå setts som lösningen. Specialpedagogerna Diana Storvik och Heidi Wåxberg är aktuella med handböcker om studiestrategier, som kan öka elevens självständighet och mildra övergångarna mellan högstadiet, gymnasiet och högre studier.

Skolan ställer höga krav på exekutiva funktioner, trots att dessa funktioner är omogna hos barn och ungdomar. Skolsituationen är desto svårare för eleverna med npf-diagnoser, som ofta har nedsatta exekutiva funktioner. Utslagningen är stor enligt siffror från Statistiska Centralbyrån och Folkhälsomyndigheten. Bland unga vuxna med funktionsnedsättning så har en av tio avbrutit gymnasiestudierna, motsvarande siffra för befolkningen generellt är tre av hundra. Ju högre utbildningsni

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons