Nästa artikel

  • "Jag vill att man efter att ha läst boken ska kunna föreställa sig hur tillvaron upplevs av en ung person med autism", säger socionomen Diana Lorenz.

Premium Stress bland unga med autismspektrumtillstånd. Det är huvudtemat i socionomen Diana Lorenz nya bok om psykisk ohälsa bland elever med diagnosen. Special Nest har intervjuat henne.

Socionomen Diana Lorenz arbetade på en samverkansmottagning för personer mellan 16 och 25 år som var drabbade av psykisk ohälsa. Där hade hon bland annat stödsamtal med Jonas. Han var en ung kille som var diagnostiserad med autism och som länge hade varit deprimerad och haft ångest. Diana Lorenz uppgift var att stödja Jonas i återhämtningen till en mer fungerande tillvaro och löpande informera hans läkare om utvecklingen. Deras samtal började med att hon ställde några korta fråg

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons