Nästa artikel

  • Psykologen Martina Wolf-Arehult är aktuell med boken "Ut ur ensamheten" där hon lyfter strategier och förhållningssätt som finns för att bryta ensamheten.

  • Omslaget till den nya boken om ensamhet – och hur den kan brytas.

  • Genrebild. Personen på bilden har ingen koppling till innehållet i texten.

Premium Personer med autism löper ökad risk för att drabbas av ofrivillig ensamhet, som i sin tur kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa. Special Nest har pratat med psykologen Martina Wolf-Arehult, som är aktuell med boken ”Ut ur ensamheten”, om vad man kan göra för att bryta ensamheten. Det handlar bland annat om att våga visa sårbarhet, om att inte jämföra sig med andra och om att försöka välja sociala sammanhang som inte är för krävande.

Enligt Statistiska centralbyrån, SCB, lider 5 procent av Sveriges befolkning av en stark upplevelse av ensamhet. Men hos flera grupper, däribland äldre men också yngre personer, är siffran högre, berättar psykologen Martina Wolf-Arehult, när Special Nest ringer upp – Det finns många olika aspekter som spelar in kring varför så många känner sig ensamma. Men att vi i dag inte träffas fysiskt i lika stor utsträckning som tidigare och istället för att ses till exempel har digitala

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Annons