Nästa artikel

  • "Eftersom vi inte utökat elevhälsan så har det aldrig varit våra pengar. Vi har reserverat dem, sedan plockade vi fram dem och har nu betalat tillbaka dem", säger Martina Wetterstrand, barn- och elevhälsachef i Varbergs kommun som måste betala tillbaka bidragspengar till Skolverket.

Premium Varbergs kommun fick bidrag för att behålla specialpedagogiska tjänster och tillsätta flera heltidstjänster inom elevhälsan. Men inget av målen uppfylldes och pengarna – 1,8 miljoner kronor – kräver Skolverket tillbaka.

Bidraget ska användas till att stärka elevhälsan och specialpedagogiken genom att betala nyanställdas löner. Totalt handlar det om nästan 300 miljoner kronor per år i hela landet. Bidraget finansierar hälften av lönen för dem som nyanställs, medan resten bekostas av kommunen själv. I december ifjol beslutade Skolverket att Varbergs kommun måste betala tillbaka drygt 1,8 miljoner kronor av bidraget som de hade fått för 2017. Anledningen var att kommunen i sin bidragsansökan hade a

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Lagstöd
Annons