Nästa artikel

  • Vd Anders Barnå, bakre raden längst till höger, och övrig personal på Unicus i Stockholm. Företaget erbjuder it-tjänster och alla anställda konsulter är diagnostiserade med Aspergers syndrom. 

Premium Företaget Unicus affärsidé är att erbjuda it-tjänster, och att bara anställa personer med asperger. Företaget är kommersiellt, och beslutet är taget av ekonomiska skäl. "För det vi gör passar en person med asperger bättre än en utan", säger Anders Barnå, vd.

Unicus finns sedan årsskiftet i Sverige, men har levererat it-tjänster till företag och myndigheter i Norge sedan 2009. Bland kunderna finns bland annat Statoil, Nordea och Telenor, som fått hjälp att testa och kvalitetssäkra sina it-system. De 25 konsulter som utfört jobbet har alla diagnosen Aspergers syndrom. – Många med asperger tänker på ett annat sätt än vad de utan diagnosen gör. Ofta innebär det att man angriper problemet från ett annat perspektiv, säger Anders Barnå

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Liv & Hem
Annons