Nästa artikel

En halv miljard per år från statsbudgeten ska gå till att öka personaltätheten på landets fritidshem.

Lågstadiesatsningen som infördes våren 2015, innebär att skolhuvudmän kan söka statsbidrag för förskoleklassen samt de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer. Syftet är att höja utbildningens kvalitet genom att lärarna ges mer tid för varje elev. Intresset för satsningen har varit stort. Samtliga landets kommuner och drygt hälften av de enskilda huvudmännen har ansökt om bidrag.

Nu inför läsåret 2016/2017 görs ett antal justeringar i statsbidragsförordningen som bland annat innebär att statsbidrag kan sökas för att anställa fler fritidspedagoger eller motsvarande och annan personal i fritidshemmen. Denna del av statsbidraget uppgår till 250 miljoner kronor för hösten 2016 och beräknas uppgå till 500 miljoner kronor årligen därefter.

– Vi ser att fler barn deltar i utbildningar i fritidshemmen och tillbringar alltmer tid där. Fritidshemmen kan bidra till högre kunskapsresultat och jämlika livschanser för elever. Personaltätheten på fritidshemmen har redan börjat öka och med denna satsning får skolhuvudmännen nu möjlighet att anställa ännu fler fritidspedagoger, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett pressmeddelande.

Förordningsändringen träder i kraft den 31 maj 2016.

Annons