Nästa artikel

Sveriges kommuner har ansökt om statsbidrag för att anställa 667 personer inom elevhälsa och specialpedagogik. Nu står det klart att Skolverket kommer att betala ut medel till skolhuvudmännen under november månad.

Regeringen har utvidgat det statliga stödet till personalförstärkningar inom elevhälsa och specialpedagogik. Syftet är bland annat att motverka och förebygga ungas psykiska ohälsa som särskilt drabbar unga tjejer, hbtq-personer och unga med funktionsnedsättningar.

Totalt har skolhuvdmän över hela landet beviljats bidrag på närmare 100 miljoner kronor höstterminen 2016. Pengarna kommer att gå till att anställa skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer, skolpsykologer, lärare med specialpedagogisk kompetens samt speciallärare.

– Ska vi höja prestationerna i skolan, måste vi se dem som ska prestera. När så många unga mår dåligt påverkar det skolan. Elever behöver en tillgänglig elevhälsa och lärare behöver kuratorer och psykologer att arbeta tillsammans med för att kunna nå elever när det är annat än pedagogiken som sätter upp hinder för inlärning, säger utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) i ett pressmeddelande.

I början av 2017 kommer en ny möjlighet för huvudmän att ansöka om bidrag hos Skolverket för att möjliggöra ytterligare personalförstärkningar inom elevhälsa och specialpedagogik.

Kategorier: 
Skola
Annons