Nästa artikel

  • Ismael Hamoudi är Skolados grundare och vd, vilket han kombinerar med att plugga till läkare vid Örebro universitet.

  • En bild ur appen Skolado som ska användas för att upptäcka psykisk ohälsa bland elever.

Premium Många unga är drabbade av psykisk ohälsa, men stöd från vuxna på skolan kan få psykiska problem att minska, enligt Folkhälsomyndigheten. Hur kan då skolan så snabbt som möjligt uppmärksamma elever som mår dåligt? Det nygrundade företaget Skolado har en tänkbar lösning: en app som upptäcker psykisk ohälsa och mobbning.

Många barn och ungdomar lider av psykisk ohälsa. En av anledningarna är brister i skolans funktion, enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten. Psykisk ohälsa tidigt i livet ger omedelbara konsekvenser såsom sämre skolresultat, men förknippas också med långsiktiga konsekvenser såsom ökad risk för psykisk sjukdom, självmordsförsök, skador och olyckor, samt problem med försörjning och familjebildning, enligt samma rapport. Det nya företaget Skolados idé är att med hjälp av

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Metoder
Annons