Nästa artikel

En ny undersökning visar att sju av tio skolkuratorer uppger att arbetstiden går åt till akuta frågor och att de inte har möjlighet att arbeta förebyggande. Fackförbundet SSR menar att antalet elever per kurator bör begränsas.

På uppdrag av Akademikerförbundet SSR har Novus genomfört en undersökning som omfattar 753 intervjuer med skolkuratorer. Resultatet visar att tre av fyra kuratorer anser att de inte har tid för sina arbetsuppgifter, rapporterar tidningen Skolvärlden. Sju av tio uppger att de inte har tid att arbeta förebyggande. Hälften av skolkuratorerna ansvarar för över 500 elever, i vissa fall så många som 1000 elever.

Lärarnas Riksförbund kräver mer personal i skolan förutom lärare, som ofta får arbetsuppgifter som egentligen inte är kopplade till deras yrke. Sedan skollagen skärptes 2011 ska alla elever ha tillgång till kurator, skolläkare, skolsköterska och psykolog.

– Elever har svårt att ta till sig undervisningen om de inte mår bra, så en stärkt elevhälsa underlättar för lärare också. Vi vill att eleverna ska må bra, men alla uppgifter tar tid från vårt kärnuppdrag, att undervisa, säger Sara Svanlund, vice ordförande för Lärarnas Riksförbund, till Skolvärlden

Kategorier: 
Skola
Annons