Nästa artikel

  • "Vårt uppdrag är inte att göra en stor reform, utan att förbättra så att lärare inte behöver utsättas för stora reformer hela tiden. Vi skruvar på kursplanerna i samråd med professionen", säger Ann-Christin Hartman, enhetschef för styrdokumentsutveckling på Skolverket, till Special Nest.

  • Ann-Christin Hartman på Skolverket leder sedan två år arbetet med att utveckla och förbättra grundskolans kursplaner och vissa ämnesplaner på gymnasial nivå.

Premium Kursplanerna är krångliga och abstrakta, och får elever och lärare att känna uppgivenhet och hjälplöshet. Det är några exempel på kritik mot skolans nuvarande kurs- och ämnesplaner. Nu är arbetet med att förbättra dem i full gång.

Kritiken mot kursplanerna i grundskolan har kommit från flera håll. Till stor del har debattörer riktat in sig på hur kunskapsmålen är utformade. I en debattartikel i Skolvärlden skriver exempelvis Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, att kraven på eleverna är alldeles för avancerade:  “Problemet ligger i just kunskapskravens formuleringar, till exempel ‘beskriva komplexa samband’ och ‘föra utvecklade resonemang’ och vilka konsekvenser dessa får. Formulerin

Premium - tillgängligt för prenumeranter

Teckna prenumeration
Kategorier: 
Skola
Annons