Nästa artikel

Ny forskning från Linköpings Universitet visar att många lärare anser att barn med autismspektrumtillstånd ska anpassas till omgivningen istället för det omvända.

Ann-Charlotte Linton, doktorand vid institutionen för beteendevetenskap och lärande vid Linköpings Universitet, har undersökt lärares attityder till barn med autismspektrumtillstånd.

Enligt hennes undersökning framkommer en bild av att många lärares syn strider mot nya forskningsrön om att möta barn med autismspektrumtillstånd och deras behov.

– De tänker på behov och handikapp i stället för att tänka på skolmiljön och det sociala. Lärarna anser att eleven ska anpassas i strukturer och rutiner i stället för tvärtom, att elevernas förutsättningar ska styra anpassningen, säger Ann-Charlotte Linton till Skolvärlden.

Läs mer: 

Kategorier: 
Forskning
Annons