Nästa artikel

Skolan behöver arbeta inkluderande för att samtliga elever ska nå framgång. Men vad innebär detta för skolans personal? Vilka strategier, värdegrunder och förhållningssätt kring inkludering kan användas av rektor, elevhälsa och lärare? Här kommer några exempel på tidigare Special Nest-artiklar om inkludering i skolan.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre Special Nest-artiklar om inkludering i skolan:

”Tillsammans blir vi starkare och klokare”: Mindre fokus på enskilda elever i problemsituationer – och större möjlighet att se eleven i ett sammanhang. Det är en av förändringarna på Bergsjöskolan i Göteborg sedan man tog fram en ny arbetsmodell för samverkan mellan lärare och elevhälsa: EHM – Elevhälsomötet.

"Varierande intresse för inkludering av elever med AST": Elevhälsan och rektorer är inte lika positiva till inkludering som lärare är. Det framkommer i en avhandling skriven av Ann-Charlotte Linton. Hon har undersökt skolpersonalens attityder till inkludering av barn med autismspektrumtillstånd.

“Allting vi förväntar oss av barnen ska vara positivt formulerat”: Med fokus på de vuxnas gemensamma förhållningssätt och miljön på en skola kan de enskilda specialpedagogiska insatserna minskas. Det är idén bakom modellen SWPBS, School-Wide Positive Behavior Support.

Kategorier: 
Skola
Annons