Nästa artikel

Strukturerade klassrum, tillgängliga hjälpmedel och visuella scheman. Special Nest har skrivit flera reportage om skolor som har gjort extra anpassningar till ett självklart inslag i den ordinarie undervisningen. På så vis blir inte elevernas funktionsvariationer några funktionshinder i skolvardagen. Här kommer några exempel på artiklar.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre Special Nest-artiklar om anpassningar och stöd i undervisningen:

”Förhållningssättet är a och o”: Källbrinksskolans högstadium i Huddinge berättar för Special Nest om varför och hur verksamheten har npf-säkrats de senaste åren.

"Skärmar och pallar är ett steg i rätt riktning": Karin Elf skriver i sin krönika om hur Kunskapsskolan i Enköping vill skapa inkludering i skolan genom extra stöd och anpassningar.

"Här är extra anpassningar vardag": Ett reportage om Kringlaskolan som har gjort extra anpassningar till en naturlig del av undervisningen.

Kategorier: 
Skola
Annons