Nästa artikel

En förälder till ett barn som har fått en neuropsykiatrisk diagnos är ofta i behov av tips och råd. Här kommer några exempel på Special Nest-texter som är baserade på information från både professionella och personer med egna erfarenheter av npf. Artiklarna fokuserar på tips och hjälpmedel som kan leda till en enklare tillvaro vid npf.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre Special Nest-artiklar om tips och hjälpmedel för en enklare tillvaro vid npf:

"Mitt barn har fått diagnos – vad gör jag?": Här berättar vi om vilka instanser och organisationer som man kan kontakta för stöd och information efter att ens barn har fått en neuropsykiatrisk diagnos.

"Tio tips för en enklare vardag med npf": Detta är en intervju med npf-föräldern Lorena Larsson som kommer med sina bästa praktiska tips för en smidigare och bättre strukturerad tillvaro.

"15 hjälpmedel för hemmet": Förenkla matvanorna, kom i tid och motverka tankspriddhet. Här är en matnyttig lista över hjälpmedel och vardagstricks som kan underlätta livet vid npf.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons