Nästa artikel

Stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter, studiero i klassrummet och bättre organiserade lektioner. Här bjuder Special Nest på artiklar som förhoppningsvis kan ge yrkesverksamma i skolan tips och idéer inför terminsstarten.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre inspirationsartiklar från Special Nest inför skolstarten:

"Skapa struktur i klassrummet": Här svarar specialpedagogen Linda Hallberg på en läsarfråga om hur man kan skapa bättre organisation och struktur under lektionerna. 

"Många anpassningar på en gång kan bli rörigt": Vi intervjuar logopeden Sofia Grunér om olika hjälpmedel som kan underlätta tillvaron för elever med läs- och skrivsvårigheter. 

"Modellen för ett tryggt klassrum": Här berättar vi om den vetenskapligt beprövade metoden PAX som går ut på att lärare och elever samarbetar för att åstadkomma studiero och trygghet i klassrummet. 

 

 

 

Kategorier: 
Skola
Annons