Nästa artikel

På måndag sänds TV4-programmet Kalla faktas kartläggning av de osynliga barnen – eller de så kallade hemmasittarna. En av slutsatserna i programmet är att det idag finns långt fler hemmasittande elever än vad man tidigare har känt till. Special Nest har de senaste åren skrivit flera artiklar om barn som av olika anledningar inte klarar av att vara i skolan och istället blir sittande hemma, och om metoderna som finns och används för att få barnen att återvända till skolbänken. Här kommer tre texter som ur olika perspektiv belyser fenomenet långvarig skolfrånvaro.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre Special Nest-artiklar om långvarig skolfrånvaro:

"Hemmasittande son öppnade skolchefens ögon": Detta är en intervju med Christian Persman som fick en helt annan förståelse för hemmasittande barn när hans egen son inte kom iväg till skolan.

"Ofta blir barnets närvaro i skolan en prestige": Här är ett referat av specialpedagogen Elisabeth von Zeipels föreläsning om hur stress och utmattning bidrar till att många elever med npf stannar hemma.

"Jag var som en walking dead": Läs detta porträtt på Jenny Fernström som stannade hemma från skolan periodvis i flera år när hon inte fick tillräckligt med stöd för sin dyslexi och adhd. 

Kategorier: 
Skola
Annons