Nästa artikel

För personal och föräldrar är det viktigt med kunskap om hur en skola får agera enligt lag när en elev inte fungerar i undervisningsmiljön. Men ännu viktigare är att ha insikt om hur onödiga misslyckanden kan undvikas i skolan. Här är ett par artiklar med information om skolans åtgärdstrappa och med tips från specialpedagogen Linda Hallberg.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Tre lästips från Special Nest: 

"Min son stängs av - får skolan göra så?": Specialpedagogen Linda Hallberg svarar på en fråga från en läsare vars son har blivit avstängd från skolan.

"Så funkar skolans disciplinära åtgärdstrappa": Här intervjuas skoljuristen Mikael Hellstadius om de disciplineringsåtgärder en skola kan vidta när en elev bryter mot ordningsreglerna.

"Vad gör man när elever är utåtagerande?": Denna text handlar bland annat om hur problemskapande beteenden hos elever kan förebyggas och hanteras.

 

Kategorier: 
Skola
Annons