Nästa artikel

Första veckan i december är snart avverkad och det traditionsbetingade luciafirandet närmar sig med kvicka steg – men hur kan luciatåget egentligen organiseras för att bättre passa barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser? Special Nest tipsar här om två tidigare artiklar i ämnet.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Två Special Nest-texter om npf och luciafirande:

"Kan man kräva att en skola lägger ner det traditionella luciafirandet?": Specialpedagogen Linda Hallberg svarar här på en läsarfråga från en förälder vars son har adhd och Aspergers syndrom.

"Npf-anpassat luciafirande för alla": Detta är ett reportage om förskolan Orgona i Järfälla kommun som firar lucia på ett npf-anpassat vis där barnen slipper uppträda inför en stor grupp vuxna.

Kategorier: 
Liv & Hem
Annons