Nästa artikel

Special Nest har tidigare skrivit om flera resursskolor som tar emot elever med npf-diagnoser, vars gemensamma nämnare ofta är att de på olika sätt har hamnat snett i tillvaron. Elevinflytande, anpassad undervisning och individuell handledning är ledorden för verksamheterna, som ofta drivs av fristående skolhuvudmän eftersom kommunerna inte får driva resursskolor. Här länkar vi till artiklar om Lejonskolan i Kristianstad, Broarps boende och skola i Eksjö och Dammsdals internatskola i Vingåker.

En av artiklarna ligger i Premiumformatet, vilket betyder att den är låst och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Tre artiklar på om fristående resursskolor:

"Vi lägger aldrig någon skuld på individen" – Ett reportage om Broarps boende och skola som drivs av Attendo och som riktar in sig på ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

"Personalen måste ha mycket självkritik och pröva sig fram tills de lyckas" – En artikel om Lejonskolan som startade 2003 och vars verksamhetsidé bygger på individuell handledning och att eleverna ska vilja ta eget ansvar, både för sig själva och för sina skolgång.

"Vi måste hitta de små kornen som fungerar och bygga vidare på det" – Ett reportage om Dammsdal som vill vara det "näst bästa hemmet" för eleverna. Hit kommer elever i åldrarna 12-21 år som behöver ett nytt sammanhang där de kan utveckla självständighet inför framtiden.

Kategorier: 
Skola
Annons