Nästa artikel

Har man svårigheter med de exekutiva funktionerna kan det få stora konsekvenser för läs- och skrivutvecklingen. Det är till exempel inte ovanligt att elever med npf kan ha besvär med att initiera, formulera och avsluta texter. Special Nest tipsar idag om 5 artiklar som handlar om hur lärare kan stödja elever för att de ska lyckas med sitt skrivande.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

5 Special Nest-artiklar om npf och skrivförmåga:

"10 insikter om läs- och skrivundervisning vid varierande behov": Språklig förmåga kan vara livsavgörande och under 2000-talet försämrades svenska elevers läs- och skrivförmåga. Hur ska denna trend vändas? En ny antologi försöker lotsa lärare, speciallärare och logopeder rätt. Special Nest listar i denna text 10 intressanta punkter ur ”Läs- och skrivundervisning utifrån elevers varierande behov”.

"Hon vill få elever att känna skrivglädje": En intervju med läraren Veronica Grönte som har skapat läromedlet Pennvässaren, vars syfte är att utveckla grundskolelevers skrivförmåga och berättarglädje.

"Hur kan jag motivera eleverna att skriva?": En lärare på en resursskola undrar hur eleverna ska motiveras bättre i skolarbetet, särskild vad gäller skrivandet. Specialpedagogen Linda Hallberg svarar.

"Läs- och skrivsvårigheter och npf – hur gör man för att lyckas?": En intervju med specialläraren Therese Klang om konkreta stöd och anpassningar för elever med npf och läs- och skrivsvårigheter.

"Viktigt att få igång skrivandet": Ett reportage om läromedlet Följ tråden som med intresseväckande inledningar och stödfrågor ska hjälpa elever med kognitiva svårigheter att formulera berättelser.

Kategorier: 
Metoder
Annons