Nästa artikel

En central del av arbetet med barn i behov av särskilt stöd är att ta reda på vilka insatser som eleven behöver. Special Nest vill därför tipsa om några kartläggningsmaterial som kan användas i skolan. Dessa hjälper på olika sätt till med att kartlägga beteenden och situationer som är viktiga att förstå för att rätt insatser ska kunna sättas in.

Special Nests material bli inte inaktuellt på samma sätt som de dagsaktuella nyheter vi tar del av i det dagliga medieflödet. Du kan i stället se oss som en kunskapsbank dit du kan återkomma för att hitta artiklar om det som för tillfället är av intresse för dig. Prova på en gång genom att skriva in ett ämne som intresserar dig i sökrutan på startsidan: www.specialnest.se

Somliga av våra artiklar ligger inom Premiumformatet, vilket betyder att de är låsta och endast kan läsas av våra prenumeranter. Om du vill teckna en prenumeration kan du göra det här: http://www.specialnest.se/prenumeration

5 Special Nest-artiklar om kartläggningsmaterial och kartläggning:

"Skapa en tillgänglig lärmiljö genom att kartlägga elevernas förmågor och svårigheter": En intervju med specialpedagogerna Jenny Karlsson och Anna Morell som har skrivit en bok om kartläggningar som involverar all skolpersonal och som fokuserar på elevers förmågor – inte diagnoser.

"Populära material för kartläggning": Specialpedagogen Linda Hallberg tipsar om kartläggningsmaterial som Skolkompassen och Skola-Elev-Plan.

"Så kan lärare kartlägga dyslexi hos mångspråkiga elever": En artikel om kartläggingsmaterialet Kamel som används för att undersöka om elever med svenska som andraspråk brottas med dyslexi eller andra inlärningshinder. Här intervjuas logopeden Astrid Frylmark som har översatt Kamel till svenska.

"Våga tänka i nya banor": Här intervjuas psykologen Erik Rova om Levla lärmiljön, ett material som ska hjälpa skolpersonal att arbeta med anpassningar och problemlösningar.

"Upptäck elevers ojämna förmågor": Anna Sjölund berättar här om tankarna bakom kartläggningsmaterialet Skolkompassen, som hon har skrivit ihop med Lena W Henrikson.

Kategorier: 
Skola
Annons